Речник на народната духовна култура на българите

Публикувано:
12:59ч / 27.06.2018г
Брой прочитания:
527
Брой коментари:
0

Издателство „Наука и изкуство“ и Секцията за етнолингвистика при Института за български език, БАН представят „РЕЧНИК на народната и духовна култура на българите“ на 27.06. (сряда) 16 ч. БАН ЦУ Голям салон

Речник на народната духовна култура на българите е корпус (справочник) на народните термини, свързани с българските обреди, обичаи и вярвания; опит да се реконструира картината на света на традиционния българин. 

Автори: Зоя Барболова, Маргарита Симеонова, Мария Китанова, Неда Мутафчиева, Палмира Легурска

БАН Институт за български език

Целта на авторите на Речника е да представят духовната народна културна традиция чрез терминологията ѝ.

Особената роля на терминологията на народната култура се определя от факта, че езикът е активно действаща част от културата, един от основните начини за нейното формиране, съхраняване и разпространение. Етнолингвистиката изучава връзките между езика и културата. Етнолингвистичният подход е подходящ за представяне и изучаване на народната терминология, тъй като чрез него всеки културен фрагмент може да бъде описан в цялост.

Чрез Речника се реконструира картината на света на традиционния българин. Като се има предвид, че културният модел е ориентиран не към обективните знания, а предимно към митологичното обяснение на света. Затова тук се тълкуват само тези елементи и свойства на обкръжаващия ни свят, които получават в народното съзнание символно значение.

Примери:

вятър Персонифицирано природно явление, което в народното съзнание е свързано със зли сили.

вълк Диво хищно животно, митологичен символ на смъртта и зимата.

рог Твърд израстък на главата на някои животни, който се възприема като символ на неестествена сила, имаща предпазна функция

таван Горната част на къщата, която се намира под покрива и се смята за обиталище на зли духове

чекрък Домашен уред за навиване прежда на цеви, някои от частите на който притежават магическа сила да лекуват от уроки

Представени са над 5000 термина, а подборът на лексиката е извършен по следните теми: календарна обредност; семейна обредност (раждане, сватба, погребение); роднинска терминология; народно право, демони, митоними.

Географията на Речника обхваща цялата българска етническа и езикова територия.

Източник: Августа Манолева