Съвместно изявление на еврокомисари по повод на Международния ден на жената

Публикувано:
11:38ч / 08.03.2018г
Брой прочитания:
173
Брой коментари:
0

Равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на Европейския съюз, залегнала в нашите договори. Съюзът ни е пионер в борбата с дискриминацията, основана на пола, и можем да бъдем горди с постигнатия напредък: Европа е едно от най-безопасните места, където има и най-много равнопоставеност за жените в света.

Работата ни обаче не е приключила — пътят за постигане на пълно равенство на практика е все още дълъг. Жените и момичетата все още се сблъскват с тормоз, малтретиране и насилие. Те все още твърде често срещат пречки в преодоляването на „стъкления таван“, по-ниското заплащане и по-малкото възможности за кариера и бизнес развитие.

Ние искаме момичетата и жените да постигнат равенство във всички сфери на живота: достъп до образование, равно заплащане за равен труд, достъп до водещи позиции в дружествата и в сферата на политиката, както и защита от насилие.

Поощряването на ръководната роля на жените и икономическото овластяване е абсолютен приоритет за нас. Европейският съюз предложи нови законодателни мерки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи, и план за действие с цел премахване на разликата в заплащането между половете; също така полагаме усилия да служим за пример: през февруари 2018 г. броят на жените на ръководни позиции в Европейската комисия достигна 36 %, тоест с 11 % повече от началото на нашия мандат през ноември 2014. Председателят Юнкер пое ангажимент ттози дял да достигне 40 % до 31 октомври 2019 г. в края на нашия мандат.

Също така сме последователни в насърчаването на равенството между половете и овластяването на жените във всички аспекти на всички наши политики, както в рамките на ЕС, така и във външните ни действия. Нашата политика допринася за общото успешно изпълнение на целите за устойчиво развитие и на програмата за жените, мира и сигурността. Тазгодишното издание на Европейските дни на развитието ще се съсредоточи върху жизненоважната роля на жените и момичетата в устойчивото развитие, тяхното равнопоставено участие и ръководна роля във всички сфери на живота. Освен това тази година ЕС е начело на инициативата „Призив за действие за защита срещу основаното на пола насилие“, която обединява повече от 60 държави и организации, които се стремят да гарантират, че в ситуации на хуманитарна криза се вземат мерки срещу основаното на пола насилие.

Европейският съюз помага на жени и момичета в целия свят, които са в движение или разселени, които са жертви на насилие, например чрез инициативата „Във фокуса на вниманието“, или които са изключени от образованието, равния достъп до здраве и услугите по семейно планиране, пазара на труда и политическия живот в по-общ план. Над 15 милиона момичета в целия свят, които са в начална училищна възраст, не посещават училище; затова ЕС помага за насърчаване на достъпа до образование в Африка, Латинска Америка, Близкия изток и Югоизточна Азия.

Равенството между половете не е само въпрос на справедливост и правосъдие в Европа — то е и необходимост за постигане на траен мир, сигурност, развитие, икономически просперитет и растеж в световен план.

Инвестициите в потенциала на жените и момичетата са инвестиция в цялото ни общество. Отговорността пред обществото се носи колкото от мъжете и момчетата, толкова и от жените и момичетата.

 

Подписали изявлението:

Франс Тимерманс — първи заместник-председател на Комисията

Федерика Могерини — върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията

Юрки Катайнен – Заместник-председателят на Комисията който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността*

Гюнтер Йотингер — комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси

Йоханес Хан — комисар по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване

Невен Мимица — комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието

Димитрис Аврамопулос — комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството

Мариан Тейсен — комисар по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

Христос Стилианидис— комисар по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта*

Вера Йоурова — комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете

Тибор Наврачич — комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта

Корина Крецу — комисар по въпросите на регионалната политика

Карлош Моедаш — комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите

Мария Габриел — комисар на ЕС по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

 

Източник: Представителство на ЕК в България