Силвия Борисова – преводач на януари в Столична библиотека

Публикувано:
11:26ч / 27.01.2020г
Брой прочитания:
209
Брой коментари:
0

На 27 януари 2020 г. (понеделник) от 18:30 ч. в Литературния клуб на библиотеката (пл. „Славейков” № 4) гост в поредицата „Преводач на месеца“ ще бъде българският глас на нобеловата лауреатка за 2018 г. Олга Токарчук. Полонистката Силвия Борисова, която има над 40 преведени книги зад гърба си като сред превежданите от нея автори са още Болеслав Прус, Ярослав Ивашкевич, Славомир Мрожек, Адам Загаевски, Юзеф Тишнер, Чеслав Милош, Анджей Вайда, Йежи Пилх, Павел Хюле и др., бе удостоена през декември 2019 г. с държавната награда на Полша “Златен кръст”.

Водещ на събитието ще бъде Силвия Чолева, основен представящ – Марин Бодаков, а Симеон Германов (китара) ще разнообразява словото с музика.

Силвия Борисова  е родена през 1950 г. Завършила е филология с руски и полски езици. Работила е в Съюза на българските писатели, вестник „Литературен форум”, списание „Демократически преглед”, била е първи секретар на посолството на Република България във Варшава, кореспондент на bTV във Варшава, кореспондент на престижния полски вестник „Газета Виборча” за България. Дебютира през 1978 г. със сборника есета от Ярослав Ивашкевич „Хора, изкуство, книги”. Носител на награди на Съюза на преводачите в България, сред които за изключителни постижения в превода (2016), и на полски награди и медали за изключителни постижения в превода на полска литература на български език (2007). Носител на държавната награда на Република Полша „Златен кръст за заслуги“ (2019). Член на Съюза на преводачите в България и на Съюза на българските журналисти.

Библиография:

Ярослав Ивашкевич – „Хора, изкуство,книги“ (1978) – първа преводна книга

Олга Токарчук – „Изгубената душа“ (2019), „Бегуни“ ( 2009 и 2019), „Карай плуга си през костите на мъртвите“ (2014), „Музика от много барабани“ (2006)

Йежи Гедройч – „Автобиография за четири ръце“ (2018)

Кая Малановска – „Имиграции“ (2017)

Адам Загаевски – „Невидима ръка“ (2016), „Из живота на предметите“ (1997) – избрани стихове

Яцек Дукай – „Други песни“ (2015)

Чеслав Милош – „Това“ (2012)

Йежи Пилх – „Град печален“ (2011)

Анджей Вайда – „Киното и останалият свят. Двоен поглед“ (2010)

Катажина Кренц – „В градината на Миранда“ (2009)

Павел Хюле – „Мерцедес-бенц. Из писмата до Храбал“ (2009)

Лидия Амейко – „Три пиеси“ (2007)

Адам Михник – „Коленичи се само пред Бога“ (1994), „Диалог вместо мантра“ (2007)

Юзеф Тишнер – „Спор за съществуването на човека“ (2005)

Ришард Нич – „Свят от текст“ (2005)

Болеслав Прус – „Еманципантки“ (1986)

Славомир Мрожек – „Дупка в моста“, избрани разкази (1997), „Портрет“ и „Стриптийз“ – театър „София“ и театър „Сфумато“

Полски броеве на сп. „Панорама“ (2002) и сп. „Пламък“ (2008)

и др.

                                ***                            

Olga Tokarczuk, Zgubiona dusza (2019)

Jerzy Giedroyć ,Autobiografia na cztery ręce (2018)

Kaja Malanowska, Imigracje (2017)

Adam Zagajewski. Niewidzialna ręka, избрани стихове. (2016)

Jacek Dukaj. Inne pieśni. (2015)

Olga Tokarczuk. Prowadź swój pług przez kości umarłych. (2014)

Czesław Miłosz –  „TO” (2012)

Jerzy Pilch –  „Miasto utrapienia” (2011)

Andrzej Wajda –  „Kino i reszta świata. Podwójne spojrzenie” (2010)

Olga Tokarczuk –  „Bieguni” (2009) , второ издание 2019.

Katarzyna Krenz –  „W ogrodzie Mirandy” (2009)

Paweł Huelle – „Mercedes-Benz . Z listów do Hrabala” (2009)

Полски брой на сп. Пламък (2008), посветен на полската поезия и есеистика – подбор, редакция, някои преводи

Lidia Amejko – 3 пиеси (2007)

Adam Michnik – „Dialog zamiast mantry” (сборник есета, 2007)

Olga Tokarczuk –  „Gra na wielu bębenkach” (2006)

Joanna Chmielewska – „(Nie)boszczyk mąż” (2006)

Celina Juda – „Pod znakiem BRL” (2006)

Józef Tischner – „Spór o istnienie człowieka” (2005)

Ryszard Nycz – „Tekstowy świat” (2005)

Joanna Chmielewska – „Wszystko czerwone” (2005)

Полски брой на сп. „Панорама“ (2002) – подбор, редакция, някои преводи

и др.

 

Източник: Столична библиотека