Тревожни констатации на УНИЦЕФ в началото на новата учебна година

Публикувано:
16:37ч / 14.09.2023г
Брой прочитания:
256
Брой коментари:
0

В началото на новата учебна година УНИЦЕФ предупреждава за много малък напредък по ангажимента за трансформиране на образованието. Нов доклад представя констатации относно действията, които държавите са предприели за намаляване на неравенствата и ускоряване на овладяването на базови умения въз основа на мерките, заложени в Рамката „RAPID“.

Чрез рамката „RAPID“ УНИЦЕФ призовава правителствата:

1.         Да обхванат всяко дете и да го задържат в училище;

2.         Да оценяват редовно постиженията в обучението;

3.         Да дадат приоритет на преподаването на базови знания и умения;

4.         Да наблегнат на наваксването на пропуските;

5.         Да наблегнат на развитие на психосоциалната подкрепа и благополучие, така че всяко дете да е готово да учи.

Ситуацията в България

  • Данните от тазгодишното национално външно оценяване разкриват влошаване на резултатите на учениците, завършващи IV клас, което допълнително задълбочава т.нар. „образователна бедност“, измерена чрез процента на децата в края на IV клас, които не могат да четат и разбират прост текст. (World bank, October 2019 г.). Данните за учениците, завършващи VII клас, разкриват незначителен напредък по български език и среден резултат от 35 точки по математика – малко над прага от 30 точки.
  • Докато горните данни разкриват тревожни тенденции за децата в училище, УНИЦЕФ посочва дълбочината на кризата с ученето, като се добавят и тези, които не ходят на училище, заявявайки, че почти всеки втори млад човек в България няма основни умения по четене и математика (World skills clock).
  • Въпреки че Министерството на образованието и науката отчита 40% намаление на дела на отпадналите от училище деца чрез Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система, все още последните данни на НСИ показват, че 11,2% от децата на възраст 3-6 години и 5,7% от децата на възраст 7-10 години не посещават училище. 
  • Данните на Министерството на образованието и науката за 2022 г., представени на съвместна конференция с УНИЦЕФ, показват увеличение на почти всички видове насилие, докладвани в училищата, вкл. физически, вербален и кибертормоз, които достигат над 3300 регистрирани инциденти за миналата учебна година.
  • В днешния дигитален свят почти всеки втори млад човек в България не притежава основни дигитални умения (World skills clock).

Трансформирането на образованието започва с осигуряването на това всички деца да придобият базови умения – грамотност, математически умения и социално-емоционални умения, които са основа за ученето като цяло. За тази цел е създадена глобална коалиция, която приканва правителствата и заинтересованите страни да подкрепят Ангажимента за действие по отношение на базовото обучение като първа стъпка в този процес.

„Училищата се нуждаят от ресурси, подкрепа и обучения за учителите, както и от актуализиране на учебните програми, за да бъдат адекватни и подходящи за учениците. Освен това насилието и тормозът в училище са сред основните фактори, които възпрепятстват способността на децата да учат и да реализират потенциала си. Заедно с Министерството на образованието УНИЦЕФ България изпълнява програми за по-приобщаващо и достъпно образование за всяко дете и за изграждане на безопасна и позитивна среда за цялата общност в училище.“ – Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Учителите – Героите за мисията – да променим образованието

УНИЦЕФ настоява за действия и инвестиции, така че да може всеки учител да бъде подкрепен и снабден с необходимите знания и умения, а всяко дете да учи в безопасна и приобщаваща среда.

Затова УНИЦЕФ България започва кампания с мотото „#учителиТЕсаЯКИ“. Тя ще се фокусира върху ролята на учителите – основните двигатели на промяната във всяко училище. Целта на кампанията е да призове за подкрепа и признателност към учителите, така че те да овластят учениците и да изградят по-приобщаваща и позитивна среда в училищ. Така всяко момче и момиче ще има възможност да разгърне пълния си потенциал и да изгради своите компетенции за успешен преход към зрелостта и към достойна работа. Публичните личности, които ще се включат в кампанията на УНИЦЕФ в подкрепа на учителите са: Поли Генова, национален посланик на УНИЦЕФ в България, Крисия, Слави от “The Clachers”, Андреа Банда Банда и други. Те ще се срещнат с любимите си учители или ще запишат за тях благодарствено послание в знак на признателност.

Тази година УНИЦЕФ поставя специален акцент върху ролята на ресурсните учители и всички специалисти, работещи с деца със специални нужди. Специален посланик на признателността за техните усилия е третокласничката Микаела от Варна – лице на Фондация „Живот със синфром на Даун“, която отправя своето благодарствено послание към любимата си учителка: https://youtu.be/Ua9gBdYvSpI

Как УНИЦЕФ подкрепя учителите и учениците в България

За последната година сме подкрепили близо 2750 професионалисти – учители, директори, специалисти чрез различни интервенции. Някои от тях са:

  • Програма „Стъпки заедно към училище без насилие„, която изпълняваме съвместно с Министерството на образованието и науката. През 2022 г. близо 3000 ученици от 1-12 клас участваха в семинари за развиване на социално-емоционални умения (управление на емоциите, решаване на междуличностни проблеми и т.н.), а някои от учениците получиха специално обучение за „Миротворци“, за да помагат на своите връстници. Освен това повече от 160 педагогически специалисти бяха обучени да прилагат възстановителни подходи в училище, а също така бяха подкрепени с обучения за предотвратяване на професионалното прегаряне. В рамките на програмата бяха проведени и обучения, насочени към систематично подобряване на взаимодействието с всички родители или към работа с родител/и в кризисна ситуация, като над 500 родители участваха в тематични родителски срещи и събития в общността.
  • Изградихме и стартирахме първата в България безплатна онлайн платформа за допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности, техните учители и родители – платформата „Подкрепи ме„. Платформата предоставя библиотека от безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на деца със специални образователни потребности (СОП), достъпни за всички деца, родители, учители и специалисти на адрес: www.podkrepime.mon.bg . През изминалата 2022 година чрез платформата сме достигнали и подкрепили 3472 деца и 805 специалисти.
  • Създадохме C-Board – безплатен иновативен инструмент за алтернативна комуникация за деца и възрастни с говорни и езикови нарушения, който УНИЦЕФ разработи и адаптира на български език с типични български символи. Мобилното приложение подпомогна приобщаването и обучението на 162 невербални деца и повиши тяхната компетентност за справяне с ежедневните задачи, адаптивността и самочувствието им средно с 15%. УНИЦЕФ разработи безплатен интерактивен онлайн курс за обучение и обучи 41 национални обучители по аугментативна алтернативна комуникация, както и 806 специалисти за работа с тези средства за аугментативна комуникация.

###

За УНИЦЕФ:
Вече 77 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. В над 190 държави и територии работим за всяко дете, навсякъде, за да създадем по-добър свят за всеки. За повече информация за УНИЦЕФ посетете www.unicef.org.

Източник: УНИЦЕФ