УНИЦЕФ: Уязвимите деца често нямат достъп до правосъдие

Публикувано:
07:35ч / 09.06.2015г
Брой прочитания:
128
Брой коментари:
0

Детският фонд на ООН призовава правителствата в България, цяла Европа и по света да проведат съдебна реформа, чрез която да направят системите за закрила и правораздаване по-чувствителни към правата и интересите на децата.

Повечето деца, които са жертви на насилие в страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия, не могат да повдигат обвинения в съда или да дават гласност на проблемите си пред обществото. Това гласи нов регионален доклад на УНИЦЕФ, който беше представен преди дни в Брюксел.

Докладът „Справедлив достъп до правосъдие на децата от Централна и Източна Европа и Централна Азия“ (можете да го прочетете на английски тук: http://uni.cf/1FkhxFn) разкрива огромните бариери в търсенето на правдиви и ефективни решения в съда, чрез които децата да променят несправедливостта и дискриминация в живота си.

В същото време обаче докладът отчита и значителен прогрес в администрирането на правосъдието. Правителствата в региона все повече приспособяват към международните стандарти своите съдебни процедури и тези в полицейските участъци, за да защитават по-ефективно детските права. Все по-голяма правна, психологическа и социална подкрепа бива предоставяна на децата, които преминават през съдебни процедури. Чрез центрове, занимаващи се с правата на децата или в правни клиники, децата и техните семейства имат достъп до информация за начините, по които могат да получат обезщетение, правни или социални съвети, да бъдат насочени към адвокат, медицинско лице, психолог или друг вид услуга или професионалист. В някои случаи дори могат да получат директна правна помощ, за да започне съдебен процес.

Докладът беше представен на дискусионен форум на високо ниво в Брюксел. Той бе организиран от регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Централна Азия и Агенцията на Европейския съюз за основните права – в партньорство с подгрупата за правата на децата към Европейския парламент. Събитието събра политици и юристи, за да дискутират затрудненията и идеите за единна политика, която да гарантира, че всички деца, особено най-уязвимите, ще имат достъп до справедливо, честно и приобщаващо правосъдие. Дискусията се проведе в рамките на годишния Европейски форум за правата на детето.

На форума Сюзън Бизел, глобалният директор на УНИЦЕФ за закрила на детето, отбеляза: „Навсякъде около нас, всекидневно деца биват подлагани на насилие и тормоз. И въпреки това само една малка част от тях имат достъп до справедлива правна система, която да е в състояние да взима решения в най-добрия интерес на децата.“ Тя добави: „Идеята за правото на децата на достъп до правосъдие е  все още непонятна за много хора. Призоваваме правителствата и ключовите партньори да включат специфичните детски права и нужди в съдебните си реформи на всички нива!“

Едно от заключенията в доклада е, че в региона има нарушения на правата на децата, които остават нерегистрирани или не биват повдигани изобщо в съда. Някои от тях са:

  • Отнемането на възможността на децата с увреждания да ходят на училище или насилственото им отделяне от родителите;
  • Отказ на здравни услуги, лични документи или социални помощи за деца от ромски произход или бедни семейства в отдалечени население места;
  • Незачитане на най-добрия интерес на децата по време на бракоразводни дела.

Положителните юридически или административни решения във връзка с тези или други нарушения на детските права биха могли да установят прецедент за много деца, а това ще доведе до градивни последствия в живота им, които да им дадат шанс за по-добро бъдеще.

„Дълбоко утвърдилите се социални и културни норми са създали ситуация, в която не се счита за приемливо децата да споделят с някого извън семейството си за насилието, което преживяват вкъщи, в училище или в общността – и още по-малко прието е тези деца да се обръщат към съдебната система, мотивирайки отказа си от това със страх от отмъщение към тях или семействата им“, се казва в доклада.

Мнозинството от децата в държавите от региона споделят, че не са наясно с наличието на каквито и да било конкретни услуги, за които биха могли да се обърнат, когато са в затруднена ситуация и имат нужда от правна защита. Сред най-уязвимите групи, които често биват лишавани от достъп до навременно и справедливо правосъдие, са: деца, родени в бедност; деца от ромски произход; деца с увреждания. Когато станат част от съдебен процес, децата казват, че не им е била осигурена специализирана правна помощ и са се сблъскали със сложни и продължителни процедури, които не са пригодени към техните нужди и възприятия.

Източник: УНИЦЕФ