Зона ЗаКрила отвори врати в София

Публикувано:
11:35ч / 02.10.2015г
Брой прочитания:
534
Брой коментари:
0

  В Международния ден на ненасилието, 2 октомври, в София беше открита Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа. Това е иновативна услуга за деца и жени, преживели насилие, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия. Зона ЗаКрила е създадена и ще функционира благодарение на подкрепата на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на кампанията „Бъдеще без насилие за всяко дете“, излъчен през януари 2015 г. Зона ЗаКрила се създава съвместно от УНИЦЕФ, Фондация „Асоциация Анимус“ и Столична Община в партньорство с Министерство на вътрешните работи и Агенцията за социално подпомагане.

“Всички деца има правото на бъдат защитени от насилие. В България, както и по света много деца стават жертва на физическо, психическо, сексуално насилие – независимо от пола, възрастта, етноса, религията си. И най-често това се случва в дома, в училището, в институцията, където са настанени – тоест, на местата, където би трябвало да са най-защитени. Но за твърде малко от тези случаи изобщо се сигнализира и още по-малко са наказаните насилници – затова е важно всяко дете да има достъп до навременна подкрепа и щадящо правосъдие, съобразено с индивидуалните нужните и развитие на всяко момиче и момче”, заяви г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България.

Photo4 (2)Зона ЗаКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по техните случаи – от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване и връщане към ежедневния ритъм на живот на детето и неговото семейство. Всяка една кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебното и съдебно производство, се координира от Зона ЗаКрила.

„Развълнувана съм, че заедно сме част от една голяма и положителна промяна в обществото ни. Свидетели сме на пробуждане на чувствителността към случаите на насилие. Важно е ние медиите не само да показваме човешките съдби на жертвите на тормоз и експлоатация, не само да отразяваме негативните последствия – но и активно да променяме света, за да го направим по-добро и сигурно място за най-уязвимите членове на обществото ни – децата!“, каза г-жа Мариана Векилска, един от основните поддръжници и застъпници в кампанията и водещ на предаването „Тази събота и тази неделя“ по bTV.

След Монтана, където Зона ЗаКрила отвори врати на 14 Септември 2015 г., а до края на годината услугата ще заработи и в Шумен – София е втората община в страната, която става домакин на иновативната услуга.

„Грижата за децата ни е най-важната грижа на обществото ни. За 2014 година 74 деца са намерили подкрепа в трите специализирани центъра, работещи на територията на Столична община. От началото на 2015 – помощ е оказана на още 43 деца. Новият модел на Детски център за застъпничество и подкрепа е много полезен и аз благодаря на УНИЦЕФ, че разработват и финансират поредната добра практика, която след това се надяваме да се превърне в устойчива социална услуга за години напред“, заяви г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Община София при откриването на Зона ЗаКрила.

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен съвместно от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.

„Идеята на Детския център за застъпничество и подкрепа е наистина иновативна. Ако досега ние от „Анимус“ сме предоставяли предимно психологична, терапевтична подкрепа на децата и жените, преживели насилие, то в Зона ЗаКрила вече на едно място ще се координират връзките между отделните органи и институции, така че децата да са във фокуса на всички техни усилия и да се чувстват максимално защитени“, сподели г-жа Надежда Стойчева, Директор на Фондация „Асоциация Анимус“.

Зона ЗаКрила ще работи с всички форми на насилие над деца и с техните семейства, като ще обхваща както жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на насилие, които се случват в момента в живота на децата и семействата им. Услугата ще помага на децата-свидетели на домашно насилие и ще подкрепя родителя, жертва на насилие, в процеса на спиране на насилието, възстановяване и повишаване на способността да се грижи за детето с фокус върху неговата сигурност и най-добър интерес. Зона ЗаКрила предлага и правно придружаване на детето и пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Домашният уют в Зона ЗаКрила е осигурен от ИКЕА

Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства:

Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е както морално, така и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и редица европейски директиви. Усилията за изпълнение на тези задължения трябва да бъдат подкрепени, но затова е изключително важно да бъдат приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат адаптирани към нуждите на детето процедури, прилагани от обучени специалисти. От политическата воля на законодателя зависи дали на най-уязвимите участници в наказателния процес – децата, ще бъде гарантирано правосъдие, което подкрепя, възстановява и носи чувство за постигната справедливост, вместо да ги превръща в повторни жертви всеки път, когато са в контакт с правосъдната система или органите по закрила и тези на реда.

Допълнителна информация:

 • Насилието по света
 • По данни на УНИЦЕФ, на всеки 5 минути едно дете по света умира в резултат на насилие;
 • Почти една-четвърт от момчетата на възраст между 15 и 19 години (70 милиона в световен мащаб) са били жертва на различни форми на физическо насилие;
 • 1 от всички 3 момичета на възраст между 13 и 15 години в световен мащаб редовно стават жертва на тормоз;
 • Около 120 милиона момичета на възраст под 20 години (1 на всички 10 в световен мащаб) са преживели насилствен полов контакт или други форми на сексуална злоупотреба;
 • 1 на всеки 3 омъжени момичета на възраст между 15 и 19 години (или 84 милиона в световен мащаб) са станали жертва на емоционален, физически или сексуален тормоз, извършен от техния съпруг или партньор;
 • Половината от всички момичета на възраст между 15 и 19 години в глобален мащаб смятат, че мъжът има право да бие съпругата или партньорката си при определени обстоятелства – като отказ от секс, излизане от дома без разрешение, спорове, пренебрежително отношение към децата или прегаряне на вечерята;
 • Данните показват, че в някои страни 7 на всеки 10 момичета на възраст между 15 и 19 години, които са станали жертви на физическо и/или сексуално насилие, никога не са потърсили помощ: голяма част от тях заявяват, че не възприемат случилото се като злоупотреба и следователно не го считат за проблем, нуждаещ се от подкрепа;
 • От цялото женско население в световен мащаб днес, 700 милиона са жените, които са сключили брак преди на навършат 18 години. 1 на всяка 3 от тях е била омъжена преди 15-тия си рожден ден;
 • Около 28 милиона сред днешните подрастващи момичета са били подложени на женско генитално осакатяване в29-те държави в Африка и Близкия изток, където тези практики са най-разпространени.
 • Насилието в България
 • През 2014 г. Фондация „Асоциация Анимус“ е консултирала 1981 жертви на насилие;
 • От тях 1688 са жертвите на домашно насилие (което представлява 85% от всички случаи, с които е работила организацията);
 • 74 са случаите на сексуално насилие, 35 на трафик на хора, 184 на друг вид насилие;
 • През 2014 г. през Кризисен център са преминали 74 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;
 • През 2014 г. през Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия са преминали 177 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;
 • През 2014 г. през Комплекс за социални услуги за деца и семейства са преминали 205 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;
 • През 2014 г. на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие – 02/981 76 86 – са извършени 867 консултация;
 • През 2014 г. на Националната телефонна линия за деца – 116 111 – са извършени 658 консултации за насилие.

Повече за това какво представлява насилието над деца, как да го разпознаваме и да реагираме – прочетете тук: http://bit.ly/1GgRXSg

Източник: УНИЦЕФ