Българката Милена Ангелова ще бъде зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет

Публикувано:
02:45ч / 20.04.2018г
Брой прочитания:
366
Брой коментари:
0

Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за бюджетните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник‑председателя Исабел Каньо Агилар от Испания, член на група „Работници“, която ще отговаря за комуникацията. Новите председател и заместник-председатели бяха избрани на 18 април на сесията за обновяване на състава на Комитета в средата на мандата, която бележи изтичането на първата половина от неговия петгодишен мандат.

След избирането си заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви: „Европейският икономически и социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй като е в позицията да представя балансираната гледна точка на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи по-ефективно за постигането на по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин възможностите, предлагани от четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се справи с предизвикателствата, пред които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се стремим към по-фокусирана и по‑ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че мотото на настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем на място и трябва да получи пълна подкрепа“.

Започвайки втората половина от петгодишния си мандат, Комитетът ще продължи да работи усилено за засилването на ролята на гражданското общество и доближаването на Европа до нейните граждани.

Контекст

  • ЕИСК е съставен от 350 членове от 28-те държави – членки на ЕС. Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет години. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни групи, като например земеделски производители, потребители, екологични организации, социална икономика, МСП, свободни професии и сдружения на хората с увреждания, доброволците, младежите, академичните среди, работещите за равенство между половете и т.н.

Източник: Европейския икономически и социален комитет