Българският бизнес с позитивни нагласи за икономическото развитие през 2023 г.

Публикувано:
12:14ч / 26.11.2022г
Брой прочитания:
215
Брой коментари:
0

Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г. 30-тото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2023) отразява безпрецедентните икономически трусове, следствие на военния конфликт между Украйна и Русия и последствията на Ковид пандемията.

БТПП е партньор на EUROCHAMBRES в проучването за 24-ти пореден път. Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г. – за следващата година то е дори по-ниско, отколкото по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и разгара на пандемията. Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на над 42 000 компании в 25 европейски страни.

Своите очаквания изразиха и над 800 предприемачи, представители на българския бизнес. Тревожните резултати от проучването са следствие от безпрецедентно силните насрещни ветрове, с които се сблъскват предприятията в цяла Европа поради въздействието на пандемията от Ковид, продължаващата война в Украйна и инфлацията, предизвикана от разходите за енергия. Всички индикатори на EES2023 показват, че бизнесът очаква нещата да се влошат, преди да се подобрят.

В същото време обаче, резултатите от България показават по-благоприятни очаквания за 2023г. по отношение на почти всички индикатори в проучването. У нас, очакванията са бизнес климатът да се подобри през 2023г., като оценките за запазване на същото ниво от предходната година и тези с позитивен тренд преобладават, на фона на негативните очаквания. Не бива да пропускаме да отчетем, че трудно ще достигнем позитивните очакванията за развитието на бизнес климата от 2020г. ( проведено през септември 2019г.), когато очакванията имаха позитивен тренд и не предполагаха развитие на пандемия.

Предприемачите се борят с нарастващите заплати и производствените разходи, както и с несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи. Отразявайки това, на европейско ниво, има рязък годишен спад в очакванията за износ, заетост и инвестиции, докато прогнозите за вътрешни продажби са леко по-ниски в сравнение с година по-рано. За България, обаче очакванията, свързани с продажбите в страната и чужбина, запазването към увеличение на заетостта и инвестициите са на подобри нива спрямо миналогодишното издание.

Тези позитивни оценки, свързани със запазване и увеличаване на инвестициите са свързани с голямото очакване за достъпа на компаниите до средставата от Националния план за възстановяване и устойчивост. В същото време в страната има хроничен недостиг на всякакви кадри в почти всички  сектори на икономиката, затова и тези, които ще наемат, през тази година, са повече от тези, които възнамеряват да освобождават служители и въпреки кризите, безработицата продължава да е на много ниски нива.

Основните предизвикателства през 2023г. у нас се очаква да са свързани с достъпността (цените) на енергията и суровите, следвани от липсата на кадри и разходите за труд. Изисикванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред. Според президентът на Eurochambres, Люк Фриден: „Масивни инвестиции във възобновяема енергия, както и конкурентна бизнес среда са това, от което бизнесът в Европа се нуждае, в тези трудни времена“.

Според БТПП са необходими общи усилия на ЕС за подпомагане на предприятията да се справят с високите цени на енергията, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на достъпна и надеждна възобновяема енергия. Необходими са действия за справяне с оставащите бариери на единния пазар, за да се създадат допълнителни възможности за растеж, както и създаване на проактивна и амбициозна търговска програма на ЕС и регулаторен процес, който повишава конкурентоспособността на предприятията.

Забележка: Икономическото проучване на EUROCHAMBRES се публикува в продължение на 30 последователни години. То е най-голямото от този вид. Компании от всички сектори отговориха на поредица от въпроси за това как очакват да се представят през 2023 г. по отношение на вътрешните и експортните продажби, работната сила, бизнес доверието и цялостните инвестиции. Те също бяха попитани за последиците, произтичащи от пандемията от COVID-19 и основните предизвикателства, които очакват през 2023 г. Проучването продължи няколко седмици до началото на месец октомври.

Източник: БТПП