Евродепутатът Андрей Новаков – за работата с евросредства

Публикувано:
06:58ч / 12.06.2015г
Брой прочитания:
116
Брой коментари:
0

На заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент в Страсбург Андрей Новаков, евродепутат от Европейската народна паритя/ГЕРБ, представи своята инициатива за намаляване на бюрокрацията и опростяване на процедурите при работата с евросредства.

Като първа стъпка в рамките на инициативата, той представи проект на резолюция на Европейския парламент, в който са заложени конкретни предложения за преодоляване на проблема с излишната административна тежест при кандидатстване, управление и отчитане на европроекти.

„Трябва да сме наясно, че проектът на резолюция и написаното в нея не може да стигне до хората отвън, без да бъде облечено в обикновени думи“, заяви г-н Новаков. Той отбеляза, че бенефициентите на евросредства изискват нулева бюрокрация в обществените поръчки, подбора на проектни предложения и контролните дейности. За да бъде намален делът на погълнатите от бюрокрация средства, трябва да се прилага контрол, базиран на риска, вместо постоянни проверки на всички бенефициенти.

Друга важна мярка е преминаването към минимални изисквания за данни и информация от страна на гражданите и бизнеса при подаването на проектите. Трети приоритет, на който залага евродепутатът е така наречената електронна кохезионна политика. „Кандидатстването за евросредства по електронен път е ключът към минимална бюрокрация и по-кратко време от кандидатстването до изплащането“, обобщи той.  Новаков допълни, че по регламент държавите-членки имат изискване до края на 2015 г. да преминат към работа с бенефициентити на евросредства по електронен път и изрази удовлетворение, че в България това вече е възможно благодарение на усилията на правителството. Отворени са две схеми по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“, при които кандидатстването ще е изцяло електронно.

Източник: Пресофис на ЕНП в Брюксел