Европейска финансова помощ за българските земеделски производители

Публикувано:
10:56ч / 17.08.2022г
Брой прочитания:
153
Брой коментари:
0
Добра новина! Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 млн. евро за подпомагане на земеделските производители.
Мярката е насочена към микро-, малки и средни предприятия, занимаващи се с първично производство на определени селскостопански продукти, които са засегнати от увеличението на цените на енергията, торовете и др., причинено от настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции.
Съгласно схемата от безвъзмездна финансова помощ до 62 000 евро на бенефициер ще могат да се възползват:
Животновъди, отглеждащи дребни и едри преживни животни, коне
Пчелари
Производители на плодове и зеленчуци
Производители на розово масло, винени лози, ядки и тютюн
Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, която позволява на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.
Повече информация  https://europa.eu/!PgG969

Източник: Представителство на Европейската комисия