УНИЦЕФ: Милиони деца все още живеят в крайна бедност

Публикувано:
08:52ч / 24.06.2015г
Брой прочитания:
499
Брой коментари:
0

Световната общност ще обрече на нищета милиони деца, ако в плановете си за следващите 15 години не се фокусира спешно върху най-уязвимите. Това предупреждава Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) в глобален доклад, публикуван на 23 юни т.г..

„Напредък за децата: отвъд средните стойности“ е заключителният доклад на УНИЦЕФ, посветен на свързаните с деца Цели на хилядолетието за развитие. Според него, въпреки значимите постижения в някои области, неравните възможности са обрекли милиони деца да живеят в бедност; да умират преди навършване на 5-тата си годишнина; да са извън образователната система или да страдат от хронично недохранване.

„Целите на хилядолетието за развитие помогнаха на международната общност да осъзнае огромния напредък, който е осъществен за много деца по света, но също така показаха пропуските в животите и развитието на милиони други“, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. Той добави: „Бъдещето на най-уязвимите деца е от изключително значение – не само за тях самите, но и за техните общности, семейства и на целите нации.“

Заради неравенствата вътре в отделните държави е два пъти по-вероятно за дете, родено в бедно семейство, да почине преди да навърши 5 годинки или да не получи същото ниво на грамотност и образование, както дете от по-заможно семейство. Системният провал тези деца да бъдат обхванати и да им бъде оказана подкрепа ще има драматични последствия – при сегашните равнища на икономически напредък и нарастване на населението, УНИЦЕФ изчислява, че:

 • До 2030 г. още 68 милиона деца под 5-годишна възраст ще починат по напълно предотвратими причини;
 • През 2030 г. около 119 милиона деца все още ще бъдат хронично недохранени;
 • През 2030 г. около половин милиард души все още ще облекчават физиологичните си нужди на открито, което представлява сериозен риск за здравето на децата;
 • Ще отнеме почти 100 години на всички момичета от най-бедните семейства в Субсахарска Африка да завършат прогимназиално образование.

Докладът откроява някои лоши новини, свързани с неосъществените резултати от Целите на хилядолетието за развитие:

 • прогресът все още подминава около 6 милиона деца, които умират всяка година още преди петия си рожден ден;
 • прогресът все още подминава около 289 000 жени, които губят живота си ежегодно, докато раждат;
 • прогресът все още подминава около 58-те милиона деца, които никога не са постъпвали дори в най-ранните етапи на училището.

Но докладът също така изтъква и неоспорим напредък в някои сфери от 1990 до 2015 г.:

 • Смъртността сред децата до 5-годишна възраст е намаляла повече от двойно – от 90 на 1000 сред живо родените бебета до 43 на 1000;
 • Броят на децата с тегло под нормата е намалял с 42%;
 • Броят на децата, страдащи от хронично недохранване, е намалял с 41%;
 • Смъртността сред родилките е намалена с 45%;
 • На около 2,6 милиарда души е предоставен достъп до чиста питейна вода.

В период, когато лидерите се подготвят да обсъждат и приемат през есента на 2015 г. т.нар. Устойчиви цели за развитие (които ще заменят Целите на хилядолетието за развитие) – уязвимите и децата в нужда трябва да бъдат поставени в сърцето на техните стратегически планове за следващите 15 години, настоява УНИЦЕФ. По-доброто събиране на данни и постигането на по-ефективни резултати „отвъд средните стойности“, използвани за измерване успеваемостта на Целите на хилядолетието за развитие, могат да ни помогнат да идентифицираме децата в най-неравностойно положение. Да знаем кои са те и къде живеят социално изключените деца е от особено значение, за да можем да ги достигнем и да им окажем подкрепа. По-силните местни и национални системи за закрила, здравеопазване, образование могат да помогнат на повече деца да оцелеят и да се развиват. А по-разумните инвестиции, съобразени със специфичните и индивидуални нужди на най-уязвимите деца, могат да доведат до видими краткосрочни и дългосрочни подобрения.

„Устойчивите цели за развитие предоставят подходяща възможност да се поучим и от добрите, и от лошите уроци, които научихме покрай Целите на хилядолетието за развитие – но този път с фокус върху достигане до най-нуждаещите се деца. Всички ние трябва да се засрамим дълбоко, ако не осъществим напредък за всички деца!“, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. Той добави: „Осигуряването на по-голямо равенство и справедливост за децата днес, значи по-малко страдание и по-силен глобален прогрес за децата утре!“

Кои бяха Целите на хилядолетието за развитие:

Цел 1:
Преодоляване на крайната бедност и глада

Цел 2:
Постигане на начално образование за всички

Цел 3:
Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените

Цел 4:
Намаляване на детската смъртност

Цел 5:
Подобряване здравословното състояние на майките

Цел 6:
Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

Цел 7:
Осигуряване на устойчива околна среда

Цел 8:
Създаване на глобално партньорство за развитие

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

Още за УНИЦЕФ в сайта ни:

Майчиното здраве и детското благополучие в ранна възраст

Уязвимите деца често нямат достъп до правосъдие

Кратък филм за нарушените права на български деца

Източник: УНИЦЕФ