Конференция и кръгла маса по проблемите на преводната литература

Публикувано:
16:11ч / 20.10.2017г
Брой прочитания:
604
Брой коментари:
1
От 23 до 25 октомври в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведат конференция и кръгла маса на тема „Преводът между конюнктурата и мисията“. Целта е да се осмислят постоталитарните стратегии във възприемането на преводните литератури, както и по-значимите проблеми на днешното книгоиздаване. Организатори са професор Йонка Найденова и доцент Георги Цанков от Института за литература при БАН, с чието любезно съдействие предоставяме на вниманието ви пълната програма на събитието:

Понеделник, 23 октомври   

9:30-13:00, Сутрешно заседание, Зала 1

Встъпителни думи – доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН

Водещ: Йонка Найденова

9:40-10:00 Венцислав Константинов. Майсторството на превода в светлината на критиката

10:00-10:20 Вера Ганчева (СУ). Драмата пред „запълнения лист” или за най- сериозното предизвикателство в работата на преводача

10:20-10:40 Михаил Неделчев (НБУ). Дилемата при представянето на световната и националните литератури държавна тематична политика или пряк културен диалог

10:40-11:00 Николай Аретов (БАН). Стратегии на превода и странични въздействия

11:00-11:30 Кафе-пауза

11:30:11:50 Ирена Кръстева (СУ). Стратегии на превода: изворовисти vs целевисти

11:50:12:10 Калина Бахнева (СУ). Изток и Запад като категории на сравнителното (славянско) литературознание (Избрани аспекти)

12:10:12:30 Румяна Л. Станчева (СУ). Беден човек – жив дявол (За спонсорирания и за неспонсорирания превод)

12:30 – 13:00 – Дискусия 13:00-14:00 – Обедна почивка

14.00-18:00 ч., Следобедно заседание

Водещ: Владимир Трендафилов

14:00-14:20 Владимир Трендафилов (СУ). Еволюция на преводаческата визия от преди към сега: Шекспировият „Хамлет“ на български

14:20-14:40 Мария Пипева (СУ). Конфликтът между културна мисия и комерсиализация в художествения превод от английски език

14:40-15:00 Мадлен Данова (СУ). Проблемът за непреводимостта в рецепцията на канадската литература в България

15:00-15:20 Румен Шивачев (БАН). К. Г. Юнг на български – другият поглед към съвременната хуманитаристика

15:20 -15:40 Кафе-пауза

15:40-16:00 Майя Разбойникова-Фратева и Ренета Килева-Стаменова (СУ). Присъствие на немскоезичната литература в българския културен контекст – наблюдения от последните години

16:00-16:20 Гергана Фъркова (СУ). За превода на трима съвременни немскоезични автори (Из преводаческата практика)

16:20-16:40 Бисерка Велева. Фразеологични съчетания в „Бай Ганьо” в оригинал и превода им от немски език

16:40-16:50 Дария Карапеткова (СУ). Сезони на италианското литературно присъствие в България

17:00-17:30 – Дискусия

Вторник, 24 октомври

10:00-13:00, Сутрешно заседание, Зала 1 

Водещ: Теодора Цанкова

10:00-10:20 Юлиян Жилиев. Херолдът на хуманизма: за рецепцията на Цветан Тодоров у нас и за преводите на хуманитаристика от френски език

10:20-10:40 Георги Цанков (БАН). Възприемане на френската литература след 1989 г. – нови акценти и разширяване на представите

10:40-11:00 Евелина Тодорова. Предизвикателствата на превода от френски на български при историческите изследвания

11:00 – 11:20 Кафе-пауза 11:20-11:40 Йонка Найденова (БАН). Унгарската литература в български контекст

11:40-12:00 Теодора Цанкова (БАН). Латиноамериканските диктаторски романи в България: между екзотиката и отсъствието

12:00-12:20 Венета Сиракова. Издателска практика и преводачески нагласи при превода на български език на чилийския поет Пабло Неруда

12:20-12:40 Илияна Чалъкова (СУ). Пробягване: африканска португалоезична литература в български превод

12:40 – 13:00 – Дискусия

13:00-14:00 – Обедна почивка

14.00-18:00 ч., Следобедно заседание

Водещ: Радостин Русев

14:00-14:20 Георги Каприев. Антитоталитарното превеждане: въвеждането на алтернатива

14:20-14:40 Христо Манолакев (БАН, ВТУ). Една възможна история на руската класическа литература у нас от Възраждането до днес

14:40-15:00 Радостин Русев (БАН). Преводното битие на руската литература в България в епохата на интернет

15:00-15:20 Е. Солнцева – Владимир Манчев. За куриозните грешки при превода на художествена литература от руски на български

15:20-15:40 Кафе-пауза

15:40-16:00 Добромир Григоров (СУ). Степени на културна преводимост. Какво не успяваме да преведем? (върху български преводи на чешка и словашка литература след 1989 г.) 16:00-16:20 Ани Бурова (СУ). Преводна рецепция на чешката литература в България след 1989 г. – процеси и контекст

16:20-16:40 Христина Балабанова (БАН). Постмодерната аура на художествения превод между теорията и практиката (Български преводи на прозата на Иржи Кратохвил)

16:40-17:00 Анжелина Пенчева (ЮЗУ). Българските преводи на чешка литература – славно минало, спорно настояще, проблематично бъдеще

17:00-17:20 Албена Иванова (БАН). Литературният отзвук от разпада на бивша Югославия в българската преводна продукция 17:20-17:40 Антония Пенчева (УНСС). Преводът на съвременна литовска литература – мисия и предизвикателство

17:40-18:20 – Дискусия

Сряда, 25 октомври

9:30-13:00, Сутрешно заседание, Нова конферентна зала

Водещ: Румяна Станчева

9:30-9:50 Русана Христова-Бейлери (СУ). Динамиката на литературните преводи от албански на български език

9:50-10:10 Дарина Фелонова. Писателят изгнаник Думитру Цепеняг – за превода като посредник на културна и езикова полифоничност

10:10-10:30 Лора Ненковска (НИМ, СУ). Рецепция на румънската литература у нас (2004 – 2017 г.)

10:30-10:50 Фотини Христакуди (СУ). Непознатата поезия на Еста Цингану (Гър- ция) в сравнителен прочит с творчеството на Тумас Транстрьомер (Швеция)

10:50-11:10 Кафе пауза

11:10-11:30 Иван Тенев (СУ). Норвежката литература в България в последните де- сетилетия

11:30-11:50 Петко Хинов. Българският превод на класическа литература или прево- димостта като двойно откривателство – откриването на Китай и преоткрива- нето на нашия собствен корен

11:50-12:10 Клео Протохристова (ПУ). За съвместността на асиметрия и синхро- ния като продуктивен парадокс при рецепцията на чуждите литератури в България (казусът с Роберт Валзер и В. Г. Зебалд)

12:10-12:30 Антоанета Колева. Експериментирай! Независимо да издаваш преводна хуманитаристика на “малък” език

12:30 – 13:00 – Дискусия

13:00-14:00 – Обедна почивка

Сряда, 25 октомври, Нова конферентна зала

КРЪГЛА МАСА (с участието на книгоиздатели и преводачи)

14.00-17:00 Водещ: Георги Цанков

Заключителни думи