Подкрепа за френския език в европейските институции

Публикувано:
07:37ч / 02.01.2019г
Брой прочитания:
164
Брой коментари:
0

В рамките на 35-та министерска конференция на Франкофонията в Ереван, представители на Белгия, България, Кипър, Хърватия, Естония, Франция, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Словения, Чешката република и федерацията Валония-Брюксел се срещнаха на 9 октомври 2018 г., за да лансират инициативата „Застъпничество за френския език и многоезичието в европейските институции“.

Няколко седмици преди председателството на Румъния на Съвета на Европейския съюз тези страни се ангажираха да работят за популяризирането на многоезичието и използването на френския език в рамките на ЕС. Планират се съвместни действия на съответните органи и наблюдение чрез групата на посланиците франкофони в Брюксел.

Инициативата предвижда да се ползват с предимство дипломатите и служителите франкофони, работещи в постоянните представителства и в централните служби, както и да бъдат предлагани, доколкото е възможно, франкофони за членове на Европейската комисия и за европейски съдии.

В срещата на 9 октомври 2018 г. се включиха и представители на страни, които не членуват в ЕС, но водят преговори за присъединяване или асоцииране, както и такива, които си сътрудничат с ЕС.

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: МОФ