Представяне на „Избрани газели“ от Низами Гянджеви

Публикувано:
11:02ч / 18.12.2021г
Брой прочитания:
404
Брой коментари:
0

Тази година се честват 880 години от рождението на големия азербайджански поет Низами Гянджеви– изтъкнат поет и мислител на азербайджанската и световната литература, един от най-големите поети на средновековния Изток.

2021 година е обявена в Азербайджан за година на Низами Гянджеви и по този повод в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ се състоя представянето на книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви в превод на български език, организирано от посолството на Азербайджан в България, Института за литература „Низами Гянджеви“ при Националната академия на науките на Азербайджан, Центърът за азербайджански език и култура към СУ “Св. Климент Охридски” в съорганизаторство с Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.

Събитието беше открито от директора на Центъра за азербайджански език и култура София Шигаева-Митреска, която разказа за азербайджанския поет Низами и за това, колко майсторски той успява чрез поезията си да представи реалните социално-политически, духовни, икономически потребности на своята епоха. Тя подчерта влиянието на поета не само върху родените след него велики поети на Изтока и отбеляза ролята му в развитието на други видове изкуства като източна миниатюрата и музиката. Като примери бяха посочени творби като газелите романси на Узеир Хаджибейли и балета на Гара Гараев „Седемте хубавици“, както и миниатюри, публикувани в книгата.

След това с поздравителен адрес до участниците се обърна посланикът на Азербайджан в България Н.Пр. Хюсейн Хюсейнов, който поздрави участниците и разказа колко значима е личността на поета в историята на азербайджанската и източна литература и колко е важно българите да се запознаят с творчеството на този голям поет. Той изрази своята благодарност на преводача Димитър Христов за направените от него преводи, благодарение на които Низами става по-близък до българските читатели.

В своя поздравителен адрес директорът на Националната библиотека д-р Красимира Александрова подчерта, че е много удовлетворена от сътрудничеството с азербайджанските колеги и напомни, че библиотеката нееднократно е била съорганизатор на подобни събития за популяризирането на азербайджанската литература в България. Тя разказа и за визитата си в Азербайджан, както и за посещението на директора на Националната библиотека на Азербайджан в София и откриването на кът на Азербайджан в библиотеката, което е много важно за развитието на двустранните отношения в тази област.

Директорът на Института за литература „Низами Гянджеви“ при Националната академия на науките на Азербайджан, акад. Иса Хабиббайли, изпрати видеообръщение към участниците в събитието в София, в което отбелязва, че Низами е бил един от творците на източния Ренесанс, както и основател на възрожденската литература в Азербайджан. Низами е майстор на словото, който за първи път създава сборник от пет поеми, и е първият, който запознава съвременниците си от Изтока с идеалите на гръцката литература, като по този начин създава мост между източна и западна цивилизации. Акад. Иса Хабиббайли изтъкна, че в произведенията на Низами призивите за равенство, братство, справедливост и свобода, както и човешката любов и духовност заемат много важно място.

Проф. Иво Панов, директор на Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски“, в своето изказване се спря на значението на Низами Гянджеви в източната и световната литература и особения му принос за персийска литература.

Проф. Ирина Саръиванова, ръководител на катедра „Тюркология и алтаистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, говори за влиянието на Низами Гянджеви върху османската и турската литература, като даде примери с конкретни автори и произведенията им.

Доц. Захра Аллахвердиева, водещ научен сътрудник в отдел „Низамизнание“ на Института за литература „Низами Гянджеви“ разказа за изследванията на творчеството на Низами, които са били направени в Азербайджан. Тя обърна внимание, че благодарение на тях се откриват доказателства за тюркския произход на поета, който е прекарал целия си живот в древния азербайджански град Гянджа, през епохата, когато той е един от културните центрове на Изтока.

Поетесата Гергина Дворецка, която е превеждала друг азербайджански поет, Физули, направи сравнение между двамата големи творци на азербайджанската литература, като отбелязва несъмненното влияние на Низами върху творчеството на Физули.

Поетът и преводач на газелите на Низами на български език Димитър Христов разказва за процеса на работата му върху преводите.

В края на събитието София Шигаева-Митреска и Димитър Христов прочетоха няколко газели на Низами на азербайджански и български език. Трябва да се отбележи, че наистина преводът на български език е много хубав. Книгата „Избрани газели“ на Низами Гянджеви е много важна стъпка в запознаването и популяризирането на творчеството на поета сред българските почитатели на литература.

В публикацията са използвани снимки, предоставени от посолството на Азербайджан и фондация „Европа и светът“.

Източник: Посолството на Азербайджан в София