За падежите – с любов!

Публикувано:
11:27ч / 31.12.2021г
Брой прочитания:
462
Брой коментари:
0

Една от най-интересните книги, които прочетох през отминаващата 2021 г., беше… помагало за изучаване на падежите в словашкия език. Заглавието му е „Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“ и негов автор е доц. д-р Даниела Константинова, първият дипломирал се словакист със защитена дисертация в България и дългогодишен преподавател по езика във Великотърновския университет. Всъщност, това е монографично изследване за падежната категория, но, наричайки го помагало, искам да наблегна на практическата му полза за всеки, изучаващ словашки език.

В сайта ни вече публикувахме информация за книгата, но аз държах да споделя личните си впечатления от гледна точка на опита ми при изучаването на езици с падежи – руски и полски. Руски съм учила от четвърти до последния гимназиален клас – беше задължителен в учебната програма по онова време – и не бих казала, че съм се затруднявала с падежите. Като студентка по българска филология в часовете по сравнителна граматика на славянските езици бях запленена от звученето на полския език и реших да му посветя повече време. Тогава се сблъсках с проблема „падежи“! Дали защото полският език е по-труден от руския или защото когато учиш нещо от детска възраст, го възприемаш както изучаването на родния си език, но наистина като ученичка проблеми с руските падежи нямах. При полския обаче те на два пъти задълго ме отказваха да уча езика и едва на третия път – вече в много зряла възраст успях да напредна повече в усвояването му. И досега ме карат да се чувствам като по хлъзгав лед, когато говоря на полски. Причината българите да срещаме подобни затруднения е, че падежните форми, съществували в старобългарския, вече почти напълно са изчезнали от езика ни. Той е аналитичен, т.е. връзките между частите на изречението се осъществяват чрез предлози и съюзи, а не чрез синтетични форми, каквито са падежите.

Затова изключително високо оценявам труда на доц. д-р Даниела Константинова, която се е постарала да обясни по най-достъпен начин как се употребяват падежните форми в друг славянски език – словашкия. Оказа се, че нейните студенти, също като мен, се препъват в падежите и някои от тях се отказват от тази специалност. Целта на книгата й е да им вдъхне кураж.

Отдавам полагащото се уважение към теоретичната част на този труд, в която е разгледана граматичната категория падеж. Тя със сигурност ще предизвика интереса на само на филолозите, но и на всеки, който се вълнува от особеностите на езиците. Научните изследвания върху падежите са започнали още от античността и различните етапи, през които тези изследвания са преминали до наши дни, са проследени в увода на „Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“. Падежите са бълнували и български изследователи още от епохата на Възраждането. Водени са спорове доколко са останали падежни форми в езика ни като специално внимание е отделено на един от най-изтъкнатите ни езиковеди – Александър Теодоров-Балан.

Важна глава в книгата е „Съвременната словашка падежна система с оглед усвояването й от носители на българския език“, след което идва практическата част с подробно представяне на всеки един от шестте падежа в съвременния словашки език – с какво се характеризира, кога и как се употребява. Особено важна информация е отбелязана с подзаглавие „Запомнете!“ – там са посочени различни особености при употребата на съответния падеж. Всичко това – подкрепено с конкретни характерни примери.

В края са приложени таблици със склонение на съществителни, прилагателни, числителни, местоимения.

Наистина – полезен ключ към тайните на словашкия език. Неслучайно съпругът ми Владимир Дворецки, също филолог, нарича доц. д-р Даниела Константинова „Принцесата на падежите“.

Тя е написала книгата си с толкова любов, че със сигурност ще я вдъхне на мнозина, решили да учат словашки или друг нелесен за българите славянски език!

Гергина Дворецка

 

Още по темата на сайта ни:

„Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“

Празник на преводите от словашки език

„Панаир на езиците“

Източник: www.evropaworld.eu