Преводи на стихове за мама Маргарита

Публикувано:
15:30ч / 25.11.2023г
Брой прочитания:
285
Брой коментари:
0

Днес майка ми, която носеше прекрасното име Маргарита, щеше да навърши столетие! Родена е на 25 ноември 1923 г. На тази снимка тя е млада, каквато беше и душата й. Преди година бях поканена да участвам в литературно четене в Индийското посолство в София, в което авторки от България и Индия представяха свои творби на родния си език и на английски. Две от стихотворенията, които прочетох, бяха за майка ми, а преводът на английски направи моят съпруг Владимир Дворецки, който изключително много уважаваше моята майка. Днес, в чест на нейната 100-годишнина, публикуваме на сайта ни неговите преводи и оригиналите.

The Queen of the Ball

By Gergina Dvoretzka

Lights illuminate

The ceremonial hall.

The massive doors are opened.

Here comes Margarita,

The Queen of the ball!

The Queen of children’s dreams!

And murmur of delight

Spreads through the crowd,

While the bewitched hall shines.

Margarita dances,

Doesn’t step on the floor…

Revolves in dizzying magic…

And somebody would ask

The glowing crowd:

“Well, who bewitched you and with what?”.

This is Margarita!

The Queen of the ball,

The lightest and gentlest soul!

And faraway from there,

Behind the shining rooms,

Behind a multitude of years and doors,

Through a minute gap

Her daughter watches her,

Diviner of the children’s dreams… 

Translated by Vladimir Dvoretzky

“ “ “

Царицата на бала

Огряват светлините

тържествената зала.

Разтварят се масивните врати.

Пристига Маргарита,

Царицата на бала!

Царицата на детските мечти!

И шепот на възхита

се носи из тълпата,

а залата омаяна блести.

Танцува Маргарита…

не стъпва по земята…

във шеметна магия се върти…

И някой ще попита

тълпата засияла:

„Та кой ви омагьоса и с какво?”.

Това е Маргарита!

Царицата на бала,

най-светлото и нежно същество!

А надалеч оттука,

зад бляскавите стаи,

зад множество години и врати,

през мъничка пролука

я гледа дъщеря й,

гадателка на детските мечти…

Гергина Дворецка

Още едно стихотворение от стихосбирката ми „Балада за птицата Феникс” из цикъла „Стихове за майка ми, която носеше прекрасното име Маргарита”, преведено от Владимир Дворецки :

The Soul of My Mother

By Gergina Dvoretzka

The soul of my mother

Has become light

Like a feather.

I tie with a string

Mum’s soul

To my heart.

The feather flies

Up where

Souls go round,

It pulls the string

Cutting my heart

But I hold fast…

The feather strives

To go up furiously

And it overcame…

And the mark that

The string left

Bleeds to this day.

Translated by Vladimir Dvoretzky

Both poems were published in the poetry collection „Ballad of the Phoenix Bird“, ed. „Triada“, 2014

“ “ „

Душата на мама

е станала лека,

подобно перце.

Завързвам с връвчица

душата на мама

за мойто сърце.

Полита перцето

нагоре, където

душите кръжат,

опъва връвчицата,

впита в сърцето ми,

но аз я държа…

Перцето стреми се

нагоре неистово…

и ме надви….

а белегът, който

остави връвчицата,

до днес ми кърви.

Гергина Дворецка

И двете стихотворения са публикувани в стихосбирката „Балада за птицата Феникс“, изд. „Триада“, 2014 г.  

Източник: www.evropaworld.eu