Слово на министър Иван Кондов при откриването на рецитала „Франкофонски музи“

Публикувано:
12:40ч / 17.05.2023г
Брой прочитания:
196
Брой коментари:
0

Министърът на външните работи Иван Кодов произнася словото си. Отляво надясно: Гергина Дворецка, Аксиния Михайлова, Димана Иванова, вдясно е Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт

На 15 май т.г. в галерия „Мисията“ се състоя рециталът „Франкофонски музи“, който фондация „Европа и светът“ организира в партньорство с Министерството на външните работи, Държавния културен институт и посолството на Кралство Мароко в България по повод 30-годишнината от присъединяването на страната ни към Международната организация на Франкофонията. Рециталът се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Със свои стихове и преводи от френски език се включиха поетите франкофони Аксиния Михайлова, Димана Иванова, Бойко Ламбовски и Гергина Дворецка.

Събитието беше уважено от посланици на франкофонски страни, дипломати, общественици, литератори, преподаватели, журналисти.

Министър Иван Кондов

Слово при откриването произнесе министърът на външните работи Иван Кондов. Публикуваме го изцяло:

„Днешната поетична вечер „Франкофонски музи“ e част от събитията, с които отбелязваме 30-годишнината от пълноправното членство на България в Международната организация на Франкофонията. Тя е плод на сътрудничеството между Министерството на външните работи, неговия Културен институт и Фондация „Европа и света“  с подкрепата на Групата на посланиците франкофони. С тази поетична вечер искаме да отдадем дължимото на  българските поетически таланти за приноса им към поезията на френски език и за популяризирането на франкофонската поезия в България.

(След това министър Иван Кондов продължи на френски език. Преводът на български е след френския текст.)

A travers la poésie francophone nous voulons rendre hommage à la richesse et à la diversité de la francophonie – une communauté qui embrasse une multitude de cultures et de langues.

La poésie étant un art du langage qui transcende les frontières, elle est une expression universelle de la créativité et de l’imagination humaine. Le poète est un créateur qui travaille sur les mots pour créer des images, des émotions, des histoires et des rêves.

Ce soir, nous célébrons avant tout la langue française comme une langue de poésie, une langue qui nous permet de découvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de voir le monde. J’aimerai citer le célèbre dramaturge et scénariste français Jean Anouilh, qui disait: „Je me sers pourtant de la langue française, la plus concise, la plus claire, la langue des diplomates et des souverains.“

Nous vivons à une époque où les médias sociaux ont transformé notre façon de communiquer, la langue est souvent mutilée quand on s’exprime sur les réseaux sociaux, mais la poésie reste une forme d’expression artistique intemporelle qui continue d’inspirer les gens du monde entier. Comme écrivait Victor Hugo, „La composition poétique résulte de deux phénomènes intellectuels, la méditation et l’inspiration. La méditation est une faculté, l’inspiration est un don.

Nous avons le privilège d’accueillir ce soir quelques poètes bulgares qui ont en commun ce don et qui ont choisi de partager leurs sentiments et leurs émotions en français –  la langue qui nous unit et qui nous inspire pour célébrer la pluralité de la francophonie et mettre en valeur ses accents, ses rythmes, ses mots et ses multiples couleurs.  Chacun d’entre eux apporte sa propre voix, son propre style et sa propre vision du monde, créant ainsi une mosaïque poétique unique et émouvante.

Ce soir je laisse la poésie nous emporter dans l’harmonie des mots qui a le don de nous émouvoir.“

Следва преводът на български:

„Чрез франкофонската поезия искаме да отдадем почит на богатството и многообразието на франкофонията – общност, която обхваща множество култури и езици.

Тъй като поезията е изкуство на езика, което надхвърля границите, тя е универсален израз на човешката креативност и въображение. Поетът е творец, който работи върху думите, за да създаде образи, емоции, истории и мечти.

Тази вечер празнуваме френския език преди всичко като език на поезията, език, който ни позволява да открием нови перспективи и нови начини да виждаме света. Бих искал да цитирам известния френски драматург и сценарист Жан Ануи, който каза: „Аз обаче използвам френския език, най-краткия, най-ясния, езика на дипломатите и суверените“.

Живеем във време, в което социалните медии преобразиха начина, по който общуваме, езикът често е осакатен, когато изразяваме себе си в социалните медии, но поезията остава вечна форма на артистично изразяване, която продължава да вдъхновява хората по целия свят. Както пише Виктор Юго, „Поетичната композиция е резултат от два интелектуални феномена, медитация и вдъхновение. Медитацията е способност, вдъхновението е дар „.

Имаме привилегията да приветстваме тази вечер някои български поети, които имат този общ дар и които са избрали да споделят чувствата и емоциите си на френски – езикът, който ни обединява и ни вдъхновява да празнуваме многообразието на франкофонията и да подчертаваме нейните акценти, нейните ритми, нейните думи и множеството й цветове. Всеки от тях носи свой собствен глас, свой собствен стил и собствено виждане за света, създавайки уникална и вълнуваща поетична мозайка.

Тази вечер оставям поезията да ни отведе в хармонията на думите, която има дарбата да ни вълнува.“

Още по темата на сайта ни:

„Франкофонски музи“ – рецитал за 30 г. от членството на България във Франкофонията

Източник: www.evropaworld.eu