Преводите на Ботев от Кевин Айърланд препреведени на хинди в Индия

Публикувано:
19:06ч / 21.06.2024г
Брой прочитания:
191
Брой коментари:
0

В серия от публикации в сайта на Фондация „Европа и светът“ разказах как младият новозеландец Кевин Айърланд (1933-2023) е превел през 60-те години на ХХ в. стиховете на Христо Ботев на английски език и така е допринесъл творчеството на нашия национален поет да стане известно и ценено в целия англоезичен свят. И днес неговите преводи редовно се постват в интернет в популярни сайтове за поезия, като често се „пропуска“ името на преводача.

Но се оказва, че приносът на Айърланд за популяризирането на Ботев се простира още по-нашироко. Както установих неотдавна, преводите на новозеландеца са били използвани като основа за превеждането на стиховете на нашия поет на хинди – основният език в Индия, който се говори от около 350 милиона души. Това твърди например проф. Донка Александрова от Софийския университет в своята книга „India and Bulgaria: Cultural Relationship“ („Индия и България: културни връзки“), издадена в Делхи през 1992 г. Изследвайки преводите на стихове на Ботев на хинди, преподавателката по българистика в Делхийския университет през 1987-1990 г. изтъква, че е очевидно, че преводите на Кевин Айърланд са били използвани като основен материал за повечето от тях. Тя допуска, че има известно влияние и на преводите на Ботев, направени от Алън Силитоу и Питър Темпест, но подчертава, че британците наблягат на буквалния превод. Според проф. Александрова, преводите на Айърланд са „относително добри и близки до оригинала“. Това не е чудно, тъй като, както писах в предишни публикации, новозеландският поет е ползвал помощта на българската англицистка Маргарита (Марго) Алексиева – дъщеря на дългогодишния ни посланик в Лондон Панчо Хаджимишев. Тя е била възпитана от гувернантка англичанка и е познавала прекрасно както езика на Ботев, така и английския език от XIX в., което е дало възможност на преводача да пресътвори текста по най-адекватния начин.

Проф. Донка Александрова не е единствената, която е установила влиянието на Кевин Айърланд върху индшйските му колеги, използвали неговите преводи на английски при работата си над стиховете на нашия поет революционер. Така например в сборника „Cultural Relativism and Literary Translation“ („Културен релативизъм и литературен превод“), издание на Делхийския университет от 1998 г. под редакцията на известния преводач и критик на превода Сабирудин Сидики, се привеждат примери с оригиналния текст, превода на Ботев на английски, извършен от Айърланд (публикуван от „София прес“ през 1982 г.) и превода на хинди. По този начин се доказва, че става въпрос за препревод.

Ганга Прасад Вимал Снимка: Уикипедия

Но кои са преводачите на Ботев на хинди, които са се възползвали от труда на Кевин Айърланд? Досега успях да открия двама от тях, като и двамата вече не са между живите. Първият е известният писател и поет Ганга Прасад Вимал (1939-2019), професор от университета „Джавахарлал Неру“ в Делхи. Той е плодовит автор и преводач. През 1978 г. например Вимал е издал свои преводи на хинди на стиховете на Ботев и Багряна, както и „Под игото“ на Вазов. През следващата година той превежда и Вапцаров, и според „Уикипедия“ получава златен медал от Националния литературен музей в София.

Другият преводач на Ботев на хинди е известният поет Джагдиш Чатурведи (1929-2015). Според публикация в сп. „Art and poetry today“ от 1978 г., той е получил наградата на щата Утар Прадеш за най-добър превод за книгата си „Mahaprasthan”. Това е сборник от избрани стихове на Ботев, преведени на хинди.

Джагдиш Чатурведи Снимка: Амазон

По принцип, няма нищо лошо в това, да се използва език посредник при превода на художествени произведения, написани на по-рядък език. Това са правели и нашите възрожденци, за да запознаят българската общественост с редица творби, написани на английски, испански и други езици. Те обикновено са ползвали като основа преводът на даденото произведение на руски или френски. По същия начин, тъй като повечето индийски интелектуалци владеят английски, в миналото те често са го ползвали като език посредник при превода на някои творби на хинди или други местни езици. Разбира се, тъй като вече в Индия има достатъчно подготвени слависти и дори българисти, тази практика вече е неприемлива.

Препреводът на Ботев на хинди въз основа на преводите на Кевин Айърланд невинаги е водел до добри резултати. Според критическия анализ на стихотворението „Гергьовден“, извършен в сборника „Cultural Relativism and Literary Translation“, преводачът на хинди се е отнесъл към текста доста волно и го е съкратил. Освен това, стихотворението е станало стилистично плоско и безжизнено.

Доста критики към преводачите на Ботев на хинди се отправят и в сп. „Анувада“, издавано от Асоциацията на преводачите в Индия. В неговия том 25/1989 г. е публикувана статия, в която се прави безжалостен анализ на техните „бисери“. И в тази публикация се съпоставя оригиналът, английският превод и препреводът на хинди. Оказва се, че понякога семантиката на текста отлита в съвсем погрешна посока, тъй като преводачът например разчита английската дума „weave” (плета) като “wave” (махам с ръка). А пък при стихотворението „Патриот“ абсолютно е неразбран сарказмът на Ботев.

Естествено, Кевин Айърланд няма никаква вина за лошото качество на някои от преводите на стиховете на нашия поет на хинди. Напротив, новозеландският автор би трябвало да получи още повече признание за това, че е успял да предаде революционния патос на Ботев на английски, и по този начин да вдъхнови своите последователи в многомилионна Индия.

Владимир Дворецки

Още по темата на сайта ни:

Загадъчната българска двойничка на Ингрид Бергман, която омая новозеландския поет Кевин Айърланд

Пет дена в София, които върнаха паметта за Кевин Айърланд

Представяне на мемоарите на Кевин Айърланд в Галерия „Мисията“

Почетохме в София паметта на преводача на Ботев на английски Кевин Айърланд

Преводачът на Ботев и Багряна на английски почина тихо насред буря

Как новозеландецът Кевин Айърланд стана преводач на Ботев и Багряна на английски

Връзките на новозеландския поет Кевин Айърланд с България

Откъси от мемоарната книга „Назад-напред“ на новозеландския поет Кевин Айърланд

Юбилейно за Кевин Айърланд, майсторът на стиха от Нова Зеландия

Мемоарите на Кевин Айърланд отпътуваха за Испания

Мемоарите на Кевин Айърланд вече са достъпни за българските читатели

Източник: www.evropaworld.eu